Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Dane teleadresowe -

Dane teleadresowe

 

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie
ul. Zamkowa 5a/2, 22-300 Krasnystaw

Telefon/Fax (82) 576 27 17
E-mail pow@placowkazamkowa.type.pl
NIP 564-174-05-32
REGON 110714349

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza "Na Zamku" 
ul. Zamkowa 5a/1, 22-300 Krasnystaw

Telefo(82) 545 97 92
E-mail nazamku@placowkazamkowa.type.pl
NIP 5641796751
REGON 387389357