Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Dyrektor

Imię i Nazwisko: Bożena Dąbrowska
Stanowisko: Dyrektor
Godziny przyjęć i nr pokoju: 7.00 do 15.00