Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Wychowawcy

Imię i Nazwisko Anna Kawęcka
Stanowisko:  Starszy Wychowawca

Imię i Nazwisko Agnieszka Oleksa-Cichosz
Stanowisko:  Starszy Wychowawca

Imię i Nazwisko Irena Długosz - Mróz
Stanowisko: Wychowawca

Imię i Nazwisko Magdalena Weremko
Stanowisko:  Starszy Wychowawca

Imię i Nazwisko Barbara Żeromska-Łopąg
Stanowisko:  Starszy Wychowawca

Imię i Nazwisko Inez Czystowska
Stanowisko: Starszy Wychowawca

Imię i Nazwisko Agnieszka Szewczyk

Stanowisko: Starszy Wychowawca

Imię i Nazwisko Małgorzata Stafijowska

Stanowisko: Wychowawca