Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Inspektor Ochrony Danych

Realizując art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie  funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Andrzej Kostrzanowski.

Dane kontaktowe
E-mail: pow@i-iod.pl