Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Charakterystyka

Stowarzyszenie "Carpe Diem" jest młodą organizacją, realizuje swoje cele poprzez: działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych–pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego, ochronę i promowanie praw dzieci i młodzieży, organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo–wychowawczych ze społecznością lokalną oraz działania na rzecz integracji europejskiej, organizowanie spotkań i prelekcji dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, profilaktykę i przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom, udział w programach społecznych, współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom i dzieciom. Działania stowarzyszenia są skierowane na wspieranie rodziny, dzieci i młodzieży.