Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

STOWARZYSZENIE CARPE DIEM W KRASNYMSTAWIE: "Bądź aktywny - stworzenie siłowni" - w ramach konkursu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO.

 

"Myślę samodzielnie mówiąc nie" - Zajęcia w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie - realizowany ramach odbywania specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – przez: Krzysztofa Łukasika - pracownik socjalny POW Krasnystaw.