Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Dane teleadresowe

 

Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie
ul. Zamkowa 5a, 22-300 Krasnystaw

 

Telefon/Fax (82) 576 27 17
E-mail ogniskow@interia.pl
NIP 564-174-05-32
REGON 110714349