Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

STOWARZYSZENIE CARPE DIEM W KRASNYMSTAWIE realizuje projekt Bądź aktywny - stworzenie siłowni

Stowarzyszenie "Carpe Diem" jest młodą organizacją działającą od 2015 roku. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych – pomoc w podejmowaniu wszelakich terapii, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu rodzinnego, ochronę i promowanie praw dzieci i młodzieży, organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych integrujących dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo–wychowawczych ze społecznością lokalną.

Celem projektu jest integracja obywatelska poprzez uruchomienie sali ćwiczeń - siłowni dla dzieci i młodzieży. Pomysł utworzenia siłowni wynika z potrzeb wychowanków, którzy mają małą ofertę zajęć dodatkowych, niewiele czasu poświęcają na aktywność fizyczną, co skutkuje otyłością u wielu z nich.

Projekt realizowany będzie od 02-05-2016r. do 02-06-2016r.

Odbiorcami działań projektu będą dzieci i młodzież w wieku od 8 do 20 lat - podopieczni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie w liczbie minimum 20 dzieci. Odbiorcami działań w przyszłości będą również inni wychowankowie trafiający do placówki.

Rezultatem realizacji projektu będzie sala do zajęć sportowych – siłownia, z której w trakcie działań prowadzonych w ramach projektu, jak również po ich zakończeniu będą mogli korzystać wychowankowie placówki.

Projekt: Bądź aktywny - stworzenie siłowni, realizowany będzie na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krasnymstawie, ul. Zamkowa 5a, 22-300 Krasnystaw, w powiecie krasnostawskim.

Otwarcie siłowni odbędzie się 2 czerwca 2016r. o godzinie 13:00