Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

  • Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie

    Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/5551/10/2010 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Krasnymstawie informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Krasnostawskiego lub sprzedaży, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego według poniższego zestawienia:

     

    Więcej

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Krasnymstawie