Biuletyn Informacji Publicznej - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę oraz wychowanie, realizując zadania przewidziane dla palcówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego (20 miejsc). Na podstawie Uchwały Nr XXI/172/12 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 22 listopada 2012 r. Zostały określone nasze cele i zadania naszej jednostki. Naszą misją jest "Przygotowanie podopiecznych do wejścia w dorosłe życie jako osób wartościowych dla społeczeństwa".